Strona główna » 751 Kalkau (Kałków) II

751 Kalkau (Kałków) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKalkau · · · Kałków
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1809

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 23 x 25 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Otmuchowie, sygn. 4953, k. 11 (1786), sygn. 4940, k. 19 (1792), sygn. 4936, b.p. (1809), sygn. 5618, k. 29 (1813), sygn. 4937, k. 272 (1831), k. 274 (1832)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN | SIEGEL | KALKAU | NEISSER | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 751