Strona główna » 759 Konradsdorf (Konradowa)

759 Konradsdorf (Konradowa)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKonradsdorf · · · Konradowa
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – I poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 22 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: SPW (przed 1911

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN | SIEGEL | KUNRADS= | DORF | NEISSER | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 759