Strona główna » 760 Köppernig (Koperniki)

760 Köppernig (Koperniki)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKöppernig · · · Koperniki
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1833

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: 22 x 25 mm

Kształt pieczęci: owalna Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Nysie, sygn. 564, k. 84 (1833)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIS | SIEGEL | KOPPERNIG | NEISSER | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 760