Strona główna » 764 Krackwitz (Krakówkowice) III

764 Krackwitz (Krakówkowice) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKrackwitz · · · Krakówkowice
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologia wizerunku: Motywy kwietne i zielne

Datacja odcisku: przed 1911

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN [[S]]IEGL [[K]]RACKWIZ || NEISSER | [[CREIS]]

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} przebite na krzyż dwiema strzałami serce, z którego wyrastają trzy kwiaty

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 764