Strona główna » 775 Mösen (Meszno)

775 Mösen (Meszno)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćMösen · · · Meszno
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1876

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Nysie, sygn. 584, k. 4 (1876)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} +GEMEINDE MÖSEN+

W polu: * | NEISSER | KREIS. (ozdobny ornament w dole pieczęci)

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 775