Strona główna » 780 Neunz (Niwnica) II

780 Neunz (Niwnica) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćNeunz · · · Niwnica
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologia wizerunku: Herbowe

Datacja odcisku: 1912

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 33 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: SPW (przed 1911), APOp, SP w Nysie, sygn. 641, b.p. (1912)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE NEUNZ + || KREIS NEISSE

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} pole dzielone w słup, w prawej połowie mitra biskupia, za nią pastorał, pod mitrą napis 1290., w lewej połowie królewska korona, za nią berło, pod koroną napis 1811

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 780

Uwagi: zobrazowane księstwo biskupie mające władzę sądowniczą nad gminą