Strona główna » 788 Ober Jeutritz (Jutrocice Górne, obecnie część wsi Piątkowice)

788 Ober Jeutritz (Jutrocice Górne, obecnie część wsi Piątkowice)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćOber Jeutritz · · · Jutrocice Górne
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologia wizerunku: Zwierzęta

Datacja odcisku: 1851

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Nysie, sygn. 573, k. 43v (1851)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN S: OBERIEITERITZ || NEISSER | CREIS ·

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} wąż

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 788