Strona główna » 790 Peterwitz (Piotrowice Nyskie) I

790 Peterwitz (Piotrowice Nyskie) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPeterwitz · · · Piotrowice Nyskie
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1824

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Otmuchowie, sygn. 6180, k. 37 (1824), sygn. 6272, b.p. (1811, 1818)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN | SIEGEL PETERWITZ | NEISSER | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 790