Strona główna » 791 Peterwitz (Piotrowice Nyskie) II

791 Peterwitz (Piotrowice Nyskie) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPeterwitz · · · Piotrowice Nyskie
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1900 Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 25 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SP w Nysie, sygn. 605, b.p. (1900)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe}

GEMEINDEVORSTAND || KR. NEISSE W polu: PETERWITZ

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 791