Strona główna » 795 Prockendorf (Węża) I

795 Prockendorf (Węża) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćProckendorf · · · Węża
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1881

Chronologia odcisku: 1814 – XIX w.

Wymiary odcisku: 30 x 24 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Nysie, sygn. 604, b.p. (1881)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMIEN | SIEGEL. | PROCKENDORF | NEISSER | CREIS. | 1814

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 795