Strona główna » 805 Schleibitz (Śliwice) I

805 Schleibitz (Śliwice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSchleibitz · · · Śliwice
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1809

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 25 mm

Kształt pieczęci: owalna Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Otmuchowie, sygn. 4920, k. 76 (1809), sygn. 4920, k. 107 (1824)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEIN | SIEGEL | SCHLEIBITZ | NEISSER | CREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 805