Strona główna » 806 Schleibitz (Śliwice) II

806 Schleibitz (Śliwice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSchleibitz · · · Śliwice
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku:1933

Chronologia odcisku: koniec XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 33 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SP w Nysie, sygn. 620, b.p. (1933)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie ciągłe} *Gemeinde Schleibitz* || Kreis Neisse

Opis pola pieczęci: puste pole

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 806