Strona główna » 819 Struwitz (Strobice)

819 Struwitz (Strobice)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćStruwitz · · · Strobice
Kreis Neisse · · · powiat nyski
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1861

Chronologia odcisku: koniec XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: 28 x 24 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Nysie, sygn. 511, k. 21 (1854), k. 76 (1861)

Legenda pieczęci w polu: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} ++ | GEMEIN | SIEGEL | STRUHWITZ | NEISSER | KREIS

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 819