Strona główna » 834 Altstadt (Stare Miasto, dziś część Białej) II

834 Altstadt (Stare Miasto, dziś część Białej) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćAltstadt · · · Stare Miasto
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1840

Chronologia odcisku: 2. poł. XVIII w. – 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Prudniku, sygn. 19511, k. 8 (1832); APOp, SP w Prudniku, sygn. 157, b.p. (1840)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} ALTSTADT GEMEIN SIEGEL || NEYSTAETER | CREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} chłop orzący pługiem skierowany w prawą stronę, nad pługiem dwa ptaki

Publikacje: –