Strona główna » 840 Altzülz (Solec) II

840 Altzülz (Solec) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćAltzülz · · · Solec
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologia wizerunku: Napisowe

Datacja odcisku: 1925

Chronologia odcisku: pocz. XX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 33 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SP w Prudniku, sygn. 138, b.p. (1911); APOp, RO, Wydział I sygn. 11256, s. 266 (1925)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {podwójne obrzeżenie ciągłe} Gemeinde-Vorstand · || Kreis | Neustadt O/S.

W polu: Altzülz (prosty ornament nad i pod napisem)

Publikacje: –