Strona główna » 847 Buchelsdorf (Niemysłowice) I

847 Buchelsdorf (Niemysłowice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBuchelsdorf · · · Niemysłowice
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologia wizerunku: Topograficzne

Datacja odcisku: 1805

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Prudniku, sygn. 1091, s. 37 (1805), sygn. 980, s. 78 (1826)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} BUCHELSDORFF: GEM: SIG || NEYSTAETER | CREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} kościół

Publikacje: –