Strona główna » 855 Deutsch Probnitz (Nowy Browiniec) I

855 Deutsch Probnitz (Nowy Browiniec) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDeutsch Probnitz · · · Nowy Browiniec
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1897

Chronologia odcisku: pocz. XIX w. – 1897

Wymiary odcisku: Ø 24 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Prudniku, sygn. 152, b.p. (1849), sygn. 148, b.p. (1876), sygn. 165, b.p. (1880), sygn. 181, b.p. (1897); APOp, SO w Prudniku, sygn. 9412, s. 244 (1869), s. 269 (1870)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} DEUTSCH PROBNITZ · G: S: || NEYSTAETER | · CREIS ·

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} chłop z cepem nad głową, nad nim ptak

Publikacje: –