Strona główna » 857 Deutsch Rasselwitz (Racławice Śląskie) I

857 Deutsch Rasselwitz (Racławice Śląskie) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDeutsch Rasselwitz · · · Racławice Śląskie
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1723

Chronologia odcisku: 1. poł. XVIII w.

Wymiary odcisku: 25 x 28 mm

Kształt pieczęci: ośmiokątna

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: APWr, KK, sygn. 143, k. 254 (1723)

Legenda pieczęci w otoku: {podwójne obrzeżenie perełkowe i ciągłe} **SDRDG**

Opis pola pieczęci: na kartuszu lemiesz pługa w słup, skierowany ostrzem ku dołowi

Publikacje: A. Starczewska-Wojnar, NPW, s. 269