Strona główna » 858 Deutsch Rasselwitz (Racławice Śląskie) II

858 Deutsch Rasselwitz (Racławice Śląskie) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDeutsch Rasselwitz · · · Racławice Śląskie
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1868

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Prudniku, sygn. 181, b.p. (1868); APOp, SO w Prudniku, sygn. 19706, k. 11 (1832)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} DEUTSCH · RASSELWITZ || NEYSTAETER | CREYS

Opis pola pieczęci: na kartuszu lemiesz pługa w pas, nad nim ostrze kosy w pas, po prawej stronie kartusza G, po lewej stronie kartusza S, pod literami rośliny

Publikacje: –