Strona główna » 861 Dirschelwitz (Dzierżysławice) I

861 Dirschelwitz (Dzierżysławice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDirschelwitz · · · Dzierżysławice
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1723

Chronologia odcisku: 1. poł. XVIII w.

Wymiary odcisku: Ø 25 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: APWr, KK, sygn. 143, k. 254 (1723)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie perełkowe} * DIRSCHELVIETZ * GEMEIN

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} lemiesz pługa w słup

Publikacje: A. Starczewska-Wojnar, NPW, s. 269