Strona główna » 864 Dirschelwitz (Dzierżysławice) IV

864 Dirschelwitz (Dzierżysławice) IV

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDirschelwitz · · · Dzierżysławice
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1868

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Prudniku, sygn. 181, b.p. (1868)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} DIERSCHELWITZ: GAERTTNER: S: || NEYSTAETER | CREYS

Opis pola pieczęci: grabie w słup, za nimi skrzyżowane kosa i cep Po prawej pod kosą F:, po lewej A

Publikacje: –