Strona główna » 867 Dittersdorf (Dytmarów) III

867 Dittersdorf (Dytmarów) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćDittersdorf · · · Dytmarów
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1880

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: zielony

Sygnatura akt: APOp, SP w Prudniku, sygn. 65, b.p. (1880), sygn. 165, b.p. (1880); SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE DITTERSDORF || NEUSTÄDTER | KREIS.

Opis pola pieczęci: lemiesz pługa w słup pomiędzy dwoma ostrzami kosy

Publikacje: –