Strona główna » 883 Friedersdorf (Biedrzychowice) II

883 Friedersdorf (Biedrzychowice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćFriedersdorf · · · Biedrzychowice
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1828

Chronologia odcisku: 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: APOp, SO w Prudniku, sygn. 19704, k. 17 (1828)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} FRIEDERSDORFF GEM: SIG: || NEYSTAETER | · CREYS ·

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} pług skierowany w prawo, nad nim sierp w słup

Publikacje: –