Strona główna » 9 Blazeowitz (Błażejowice)

9 Blazeowitz (Błażejowice)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćBlazeowitz · · · Błażejowice
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1903

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 29 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: zielony

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 218 (1927), sygn. 153, b.p. (1884, 1903)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE BLAZEOWITZ + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu chłop trzymający w obu rękach kosę

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 9