Strona główna » 923 Kreiwitz (Skrzypiec) I

923 Kreiwitz (Skrzypiec) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKreiwitz · · · Skrzypiec
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1722

Chronologia odcisku: 1. poł. XVIII w.

Wymiary odcisku: 17 x 19 mm

Kształt pieczęci: ośmiokątna

Materiał odcisku: papier na podkładzie z laku

Kolor odcisku: biały

Sygnatura akt: APWr, KK, sygn. 162, k. 49 (1722)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie sznurowe} […] SIGEL ZU KREIWITZ

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} lemiesz pługa w słup, po lewej i prawej po dwie kropki

Publikacje: A. Starczewska-Wojnar, NPW, s. 269