Strona główna » 926 Krobusch (Krobusz)

926 Krobusch (Krobusz)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKrobusch · · · Krobusz
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1836

Chronologia odcisku: 1. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Prudniku, sygn. 181, k. 30 (1836); SPW (przed 1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} KROBUSCHER: GEM: SIG: || [[NEY]]STAETER | CREYS

Opis pola pieczęci: lemiesz pługa skrzyżowany z ostrzem kosy

Publikacje: –