Strona główna » 93 Landsmierz (Landzmierz)

93 Landsmierz (Landzmierz)

Landsmierz · · · Landzmierz
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne, Symbolika religijna

Datacja odcisku: 1864

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1935

Wymiary odcisku: Ø 28 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SO w Koźlu, sygn. 7262, b.p. (1864), APOp, WP w Koźlu, sygn. 177, b.p. (1899), sygn. 40, s. 203 (1927); APOp, SP w Koźlu, sygn. 67, s. 278 (1935)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE LANDSMIERS + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu skrzyżowany lemiesz pługa z ostrzem kosy, nad nimi oko Opatrzności

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 93