Strona główna » 932 Kujau (Kujawy) II

932 Kujau (Kujawy) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKujau · · · Kujawy
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1850

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Prudniku, 19716, k. 23 (1849), sygn. 18212, s. 135, 156 (1850), sygn. 17406, b.p. (1870); APOp, SP w Prudniku, sygn. 152, b.p. (1868), sygn. 181, b.p. (1836)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} KUIAU: GEMEIN: SIEGEL || NEYSTAETER | CREYS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} na kartuszu otoczonym motywem roślinnym lemiesz pługa skrzyżowany z ostrzem kosy, nad kartuszem korona

Publikacje: –