Strona główna » 936 Kunzendorf (Trzebina) II

936 Kunzendorf (Trzebina) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćKunzendorf · · · Trzebina
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologia wizerunku: Symbolika religijna

Datacja odcisku: 1820

Chronologia odcisku: 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 26 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Prudniku, sygn. 4731, s. 57 (1820), sygn. 4732, s. 127 (1843)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} KUNTZENDORFF GEM: SIEGL || NEYSTAETER | CRE[[YS]]

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} rycerz z włócznią na koniu, zwrócony w prawo, walczący ze smokiem – św. Jerzy

Publikacje: –