Strona główna » 946 Legelsdorf (Ogiernicze) I

946 Legelsdorf (Ogiernicze) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLegelsdorf · · · Ogiernicze
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1849

Chronologia odcisku: XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Prudniku, sygn. 157, b.p. (1849)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} LEGELSDORFF: GEM: S: || NEYSTAETER | CREYS

Opis pola pieczęci: w środku pola młot (lub litera L?), po lewej i prawej lemiesze (ostrza kosy?) zwrócone  do środka pola

Publikacje: –