Strona główna » 948 Leschnig (Leśnik)

948 Leschnig (Leśnik)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLeschnig · · · Leśnik
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1864

Chronologia odcisku: XIX w. – pocz. XX w.

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Głogówku, sygn. 12403, k. 22 (1851), SPW (przed 1911), APOp, SP w Prudniku, sygn. 171, b.p. (1902), sygn. 111, b.p. (1864)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} LESCHNIG: GEM: SIGL: || NEYSTAETER | CREYS

Opis pola pieczęci: grabie w słup, za nimi dwa skrzyżowane cepy

Publikacje: OPW, nr 948