Strona główna » 957 Mochau (Mochów)

957 Mochau (Mochów)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćMochau · · · Mochów
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1791

Chronologia odcisku: 2. poł. XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Głogówku, sygn. 6805, k. 16 (1791)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} MOCHAUER [[GEMEIN SIEG]] || NEYSTAETER | CREYS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} grabie w słup, za nimi dwa skrzyżowane cepy

Publikacje: –