Strona główna » 959 Moschen (Moszna) I

959 Moschen (Moszna) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćMoschen · · · Moszna
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologia wizerunku: Zwierzęta

Datacja odcisku: 1824

Chronologia odcisku: 2. poł. XVIII w. – XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Prudniku, sygn. 15254, s. 97, 110 (1824)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} MOSCHEN GEMEIN SIEG: || NEYSTAETER | CREYS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} dwa łabędzie płynące w prawo, nad nimi ptak

Publikacje: –