Strona główna » 96 Lenkau (Łąki Kozielskie) I

96 Lenkau (Łąki Kozielskie) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLenkau · · · Łąki Kozielskie
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne, Motywy kwietne i zielne

 

Datacja odcisku: 1890

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1927

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 179, b.p. (1890, 1913)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE LENKAU + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu serce, z którego wyrastają trzy kwiaty, za sercem dwa skrzyżowane cepy

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 96