Strona główna » 961 Mühlsdorf (Miłowice) I

961 Mühlsdorf (Miłowice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćMühlsdorf · · · Miłowice
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologia wizerunku: Herbowe

Datacja odcisku: 1722

Chronologia odcisku: 1. poł. XVIII w.

Wymiary odcisku: 22 x 24 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: papier na podkładzie z laku

Kolor odcisku: biały

Sygnatura akt: APWr, KK, sygn. 162, k. 227v (1722)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEI […] SIGIL: VON / M[[Ü]]L[[L]]DORF

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} wspięty lew zwrócony w prawo

Publikacje: A. Starczewska-Wojnar, NPW, s. 269

Uwagi: wizerunek lwa sprzed 1670 r., kiedy wieś została sprzedana zakonowi bożogrobców w Nysie, D. Nowak, BGW