Strona główna » 97 Lenkau (Łąki Kozielskie) II

97 Lenkau (Łąki Kozielskie) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLenkau · · · Łąki Kozielskie
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne, Motywy kwietne i zielne

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 1927 – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 125 (1927)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} * GEMEINDE LENKAU * || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} serce, z którego wyrastają trzy kwiaty, za sercem dwa skrzyżowane cepy, pod sercem cyfra 2

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 97