Strona główna » 982 Psychod (Przechód) I

982 Psychod (Przechód) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPsychod · · · Przechód
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1722

Chronologia odcisku: 1. poł. XVIII w.

Wymiary odcisku: Ø 20 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: papier na podkładzie z laku

Kolor odcisku: biały

Sygnatura akt: APWr, KK, sygn. 143, k. 377 (1722)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie wieńcowe} […] • PIEC : GMINV · PRZICHOCZKIEGO ·

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie perełkowe} chłop z cepem na ramieniu skierowany w prawą stronę

Publikacje: A. Starczewska-Wojnar, NPW, s. 269