Strona główna » 983 Psychod (Przechód) II

983 Psychod (Przechód) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćPsychod · · · Przechód
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1910

Chronologia odcisku: pocz. XX w.

Wymiary odcisku: 26 x 32 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: zielony

Sygnatura akt: APOp, SP w Prudniku, sygn. 152, b.p. (1885, 1910), sygn. 163, b.p. (1911)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE PSYCHOD + || KREIS / NEUSTADT O/S.

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} chłop z kosą na ramieniu skierowany w prawo, za nim wysoka trawa

Publikacje: –