Strona główna » 984 Radstein (Radostynia)

984 Radstein (Radostynia)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćRadstein · · · Radostynia
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologia wizerunku: Inne formy zatrudnienia ludności

Datacja odcisku: 1897

Chronologia odcisku: XIX w.-1909

Wymiary odcisku: Ø 31 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: niebieski

Sygnatura akt: APOp, SP w Prudniku, sygn. 166, b.p. (1897), Zbiory prywatne Roberta Hellfajera (1909)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} RADHSTEIN: GEM: SIGEL: || NEYSTAETER | CREYS

Opis pola pieczęci: chłop z długim narzędziem w ręku po lewej i trzy ogniska po prawej

Publikacje: –