Strona główna » 986 Repsch (Rzepcze) I

986 Repsch (Rzepcze) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćRepsch · · · Rzepcze
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne

Datacja odcisku: 1722

Chronologia odcisku: 1. poł. XVIII w.

Wymiary odcisku: Ø 24 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: lak

Kolor odcisku: czerwony

Sygnatura akt: APWr, KK, sygn. 144, k. 159 (1722)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie perełkowe} *REPTSCHER* GEMEIN (motyw ozdobny)

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} trzy lemiesze w skos obok siebie, za nimi rosnące zboże

Publikacje: A. Starczewska-Wojnar, NPW, s. 269