Strona główna » 99 Lichinia (Lichynia)

99 Lichinia (Lichynia)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLichinia · · · Lichynia
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologia wizerunku: Motywy rustykalne, Motywy leśne

 

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 30 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 40, s. 181 (1908, 1927)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE LICHINIA + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu świerk, za nim skrzyżowane grabie i kosa

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 99