Strona główna » 996 Rosnochau (Rozkochów)

996 Rosnochau (Rozkochów)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćRosnochau · · · Rozkochów
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologia wizerunku: Zwierzęta

Datacja odcisku: 1897

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: zielony

Sygnatura akt: SPW (przed 1911); APOp, SP w Prudniku, sygn. 181, b.p. (1897)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} ROSNOCHAU GEM. SIEGEL || KR. NEUSTADT | O/S.

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} koń w biegu skierowany w prawo

Publikacje: –