Startseite » 1 Alt Cosel (Stare Koźle)

1 Alt Cosel (Stare Koźle)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćAlt Cosel · · · Stare Koźle
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Redendes Siegel

Datacja odcisku: 1927

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1933

Wymiary odcisku: Ø 29 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, WP w Koźlu, sygn. 149, k. 6 (1881), sygn. 40, s. 209, 210 (1927), APOp, RO, sygn. 62570, b.p. (1926), sygn. 45869, b.p. (1930)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE ALT- COSEL + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu kozioł stojący na dwóch skrzyżowanych belkach

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr 1

 

Schlagwörter: