Startseite » 1006 Schmitsch (Śmicz) II

1006 Schmitsch (Śmicz) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSchmitsch · · · Śmicz
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Waldmotive

Datacja odcisku: 1822

Chronologia odcisku: 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Prudniku, sygn. 10713, b.p. (1822)

Legenda pieczęci w otoku: SCH[[MI]]TZ […] SIEGE || NEYSTAETER | CREYS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} chłop z toporem na ramieniu

Publikacje: –