Startseite » 101 Lohnau (Łany) I

101 Lohnau (Łany) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćLohnau · · · Łany
Kreis Cosel · · · powiat kozielski
Typologie: Justitia, Religiöse Symbole

 

Datacja odcisku: 1887

Chronologia odcisku: 2. poł. XIX w. – 1927

Wymiary odcisku: Ø 32 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SO w Pawłowiczkach, sygn. 673, s. 265 (1887)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} + GEMEINDE LOHNAU + || KREIS COSEL

Opis pola pieczęci: na ozdobnym kartuszu ręka trzymająca wagę, nad nią oko Opatrzności

Publikacje: opis i ryc. A. Starczewska-Wojnar, OPW, nr  101