Startseite » 1011 Schnellewalde (Szybowice) III

1011 Schnellewalde (Szybowice) III

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSchnellewalde · · · Szybowice
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Waldmotive

Datacja odcisku: 1810

Chronologia odcisku: 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Prudniku, sygn. 19714, k. 16 (1810), sygn. 14687, b.p. (1819)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} SCHNELLEWALDE […] SIG || NEYSTAETER | CREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} dwie szyszki

Publikacje: –