Startseite » 1013 Schnellewalde (Szybowice) V

1013 Schnellewalde (Szybowice) V

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSchnellewalde · · · Szybowice
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Schriftsiegel

Datacja odcisku: 1906

Chronologia odcisku: pocz. XX w.

Wymiary odcisku: Ø 33 mm

Kształt pieczęci: okrągła

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, SP w Prudniku, sygn. 136, b.p. (1906)

Legenda pieczęci w otoku i w polu: {podwójne obrzeżenie ciągłe} GEMEINDE || KR. NEUSTADT, O.-S. W polu: SCHNELLEWALDE (ozdobny ornament nad i pod napisem)

Publikacje: –