Startseite » 1014 Schönowitz (Szonowice) I

1014 Schönowitz (Szonowice) I

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSchönowitz · · · Szonowice
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Rustikale

Datacja odcisku: 1844

Chronologia odcisku: 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SP w Prudniku, sygn. 157, b.p. (1844)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} SCHONWITZER GEM SIEG || NEYSTAEDTER | CREIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} grabie w słup, za nimi skrzyżowane kosa i cep

Publikacje: –