Startseite » 1021 Schwärze (Ćwiercie)

1021 Schwärze (Ćwiercie)

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSchwärze · · · Ćwiercie
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Topographisch

Datacja odcisku: 1841

Chronologia odcisku: 1. poł. XIX w.

Wymiary odcisku: 24 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: czarny

Sygnatura akt: APOp, SO w Głogówku, sygn. 6364, k. 8v (1829), sygn. 6354, k. 14v (1841)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} [[S]]CHW[[A]]ERTZER […] || [[NEYSTAETER | C]]REIS

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} kościół (?)

Publikacje: –