Startseite » 1027 Schwesterwitz (Zwiastowice) II

1027 Schwesterwitz (Zwiastowice) II

Obraz ilustruje opisaną pieczęćSchwesterwitz · · · Zwiastowice
Kreis Neustadt · · · powiat prudnicki
Typologie: Redendes Siegel

Datacja odcisku: 1903

Chronologia odcisku: pocz. XX w.

Wymiary odcisku: 24 x 26 mm

Kształt pieczęci: owalna

Materiał odcisku: tusz

Kolor odcisku: fioletowy

Sygnatura akt: APOp, USC w Biedrzychowicach, sygn. 2, b.p. (1903)

Legenda pieczęci w otoku: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} SCHWESTERWITZ GEM: SIG || NEYSTAETER | · CREIS ·

Opis pola pieczęci: {pojedyncze obrzeżenie ciągłe} dwie kobiety trzymające się za ręce

Publikacje: –